Nodum Revision AB är en nystartad revisionsbyrå i Nässjö, en knutpunkt på Småländska Höglandet. Nodum betyder knut på latin och tanken bakom namnet är att vi vill hjälpa dig och ditt företag med att lösa de knutar som kan uppstå. Vi på Nodum Revision vill vara din trygga helhetsleverantör inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Oavsett hur dina behov ser ut kan vi hjälpa dig med hela, eller delar av företagets ekonomi, allt utifrån dina önskemål och med vår samlade erfarenhet.

Vi drivs av att se ditt företag utvecklas utifrån dina mål och visioner. Vi vill vara med dig på resan och därför tror vi på personlig kontakt och service.

Våra medarbetare

Bodil Adolfsson

Auktoriserad revisor

Johan Lagerqvist

Auktoriserad revisor

Lina Hedqvist

Redovisningskonsult

Kent Ekenmo

Rådgivare

Simon Fogelberg

Auktoriserad revisor

Uno Claesson

Rådgivare

Sara Hallendorff

Redovisningskonsult

Emil Mattisson

Revisor

Lotta Göransson

Administratör

Svetlana Karlsson

Redovisningskonsult

Emma Leander

Redovisningskonsult

Jessica Antonsson

Redovisningskonsult

GDPR

Hantering av personuppgifter

Sedan maj 2018 gäller de nya dataskyddsreglerna inom EU, GDPR. GDPR har ersatt den tidigare personuppgiftslagen, PUL.

Dataskyddsförordningen gäller behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, t ex personnummer, namn och adress.

Vi behandlar i vår uppdragsverksamhet personuppgifter i varierande omfattning. Beroende på uppdragets karaktär kommer vi att vara personuppgiftsansvariga i en del uppdrag och i andra kommer vi att vara personuppgiftsbiträde. Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

När det gäller i stort sätt alla revisionsuppdrag och andra granskningstjänster samt register för antagande och hantering av kunder kommer vi att vara personuppgiftsansvariga. Mer detaljerad information om hur vi behandlar personuppgifter i dessa fall, hittar du nedan.

I övriga uppdrag kommer vi i de flesta fall att vara personuppgiftsbiträde vilket kräver ett upprättat personuppgiftsbiträdesavtal mellan uppdragsgivaren och oss, detta hjälper vi självklart till med.

Dokument